Aftenbønn.no - daglige bønner med utgangspunkt i Bibelen
Ulike bønner for hver ukedag, og ukens bibelvers.

Bibelvers er hentet fra: www.bibel.no
© Bibelselskapet 2011